Verzekeringen zijn een middel om financiële schade te voorkomen. Het is een vorm van risicomanagement die voornamelijk wordt gebruikt om het risico van een mogelijk, onzeker verlies af te dekken.

Een entiteit die verzekeringen verstrekt, staat bekend als een verzekeraar, verzekeringsmaatschappij of verzekeraar. Een persoon of entiteit die een verzekering koopt, staat bekend als verzekerde of verzekeringnemer. De verzekeringstransactie houdt in dat de verzekerde een gegarandeerd en bekend relatief klein verlies aanneemt in de vorm van een uitkering aan de verzekeraar in ruil voor de belofte van de verzekeraar om de verzekerde te vergoeden in geval van een gedekt verlies. De schade kan al dan niet van financiële aard zijn, maar moet herleidbaar zijn tot financiële voorwaarden en moet betrekking hebben op iets waarbij de verzekerde een verzekerbaar belang heeft dat is vastgesteld door eigendom, bezit of reeds bestaande relatie.

De verzekerde ontvangt een contract, de zogenaamde verzekeringspolis, waarin de voorwaarden en omstandigheden worden beschreven waaronder de verzekerde financieel wordt vergoed. Het bedrag dat door de verzekeraar aan de verzekerde in rekening wordt gebracht voor de dekking die in de verzekeringspolis is opgenomen, wordt de premie genoemd. Indien de verzekerde een schade ondervindt die potentieel door de verzekeringspolis wordt gedekt, dient de verzekerde een schadeclaim in bij de verzekeraar voor behandeling door een schadeverzekeraar.

Categorieën: Algemeen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *